Utvecklande ledarskap

Det finns många sätt på vilka man kan styra en organisation och inom Sverige har ett utvecklande ledarskap varit i fokus. Vad det rör sig om är att frångå det man tidigare haft som fokus för sitt arbete och jobba med utveckling hos medarbetarna istället för att studera varje detalj av arbetets gång. I mångt och mycket kan man se det som att ledaren släpper rodret och låter medarbetarna ta vid, men detta är en förutfattad mening som inte riktigt beskriver fenomen som UL.

Vad är utvecklande ledarskap?

Om man skall titta på olika typer av ledarskap, kan man snabbt fastställa att den äldre versionen handlade om kontroll och makt. Den som var i ledning dikterade villkor och befann sig på en annan nivå. Ett utvecklande ledarskap innebär inte att man gör några större skillnader i praktiken, men att man har ett förhållningssätt där medarbetare tillåts växa och få komma med invändningar och synpunkter på tillvaron. Ofta kan man lära sig en hel del av de som har en annan kompetens, och att förbise vad medarbetarna har med sig innebär att man går miste om en hel del potential som annars skulle ha varit påtaglig.

När man jobbar i ledningsposition är det viktigt att man ser till ansvaret om att förbättra möjligheterna för bolaget på sikt. Genom att jobba med hot och pressa sina kollegor, kan man tappa flera i personalen. Det innebär att man får en personalruljangs som blir dyr och som gör att arbetet kommer att gå sämre vilket ger lägre vinst och svårare tillvaro. Kanske har man en hel del att vinna på att verkligen ta tillvara på de intressen som finns hos medarbetarna.

Flera utbildningar finns för den som vill bli en bättre chef och som värnar om en långsiktig och stabil verksamhet där kollegorna stannar kvar och växer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *