Posts Tagged: redovisning

Varför ditt mindre aktiebolag ska anlita en revisor

Sedan år 2010 har reglerna för när man som aktiebolag behöver anlita en revisor kommit att ändras och det är numera  – för vissa – frivilligt att göra så. Det vill säga; man lutar sig mot tre stycken punkter som avgör om man som aktiebolag behöver anlita en revisor eller ej och om vi först och främst radar upp dessa så ser de ut enligt följande. Här får ett aktiebolag i exempelvis Göteborg maximalt ha en punkt som stämmer överens med sin verksamhet – annars måste man anlita en revisor:

• Balansomslutning om maximalt 1.5 miljoner

• Nettoomsättning under 3 miljoner

• Maximalt tre stycken anställda

Uppnår detta aktiebolag i Göteborg endast en punkt – exempelvis en balansomsättning om maximalt 1.5 miljoner kronor: ja, då är valet kring en revisor valfritt och det har visat sig att så många som 4 av 5 väljer bort denna tjänst. Man gör det i syfte att tjäna pengar; den naturliga anledningen – men man glömmer i detta bort att en revisor de facto gör ett jobb som i slutändan kan löna sig rejält.

Först och främst här: genom att ha en revisor – oberoende och opartiskt sådan – så får man sin redovisning granskad och verifierad. En revisor ger genom en revisionsberättelse svart på vitt att bokföring skett korrekt och att den är uppställd enligt de krav som lagen anger. Vidare så ger en revisor genom sin revisionsberättelse också rekommendationer om fastställande av resultat- balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och vd.

Anlita en revisor i Göteborg

Varför är då detta viktigt och varför bör man även som ett mindre aktiebolag i Göteborg välja att anlita en revisor? Jo, av den anledningen att det lönar sig på fler än ett sätt. Genom en revisionsberättelse så får man på köpet också en kvalitetsstämpel att visa upp för leverantörer, för finansiärer och för sina kunder. Man visar att man är ett seriöst aktiebolag och man får genom en revisor också väldigt många goda råd.

Förklarat enligt följande: en revisor kommer att få god insikt i företaget ekonomi och utöver ägare och styrlese så kommer denne revisor att vara den som vet absolut mest. En revisor håller sig ständigt uppdaterad gällande skatter, redovisning och revision och kan därigenom komma med extremt värdefulla tips som kan gynna verksamheten. Dock! En revisor är alltid opartisk och kommer aldrig att äventyra detta; han kan fungera som en slags rådgivare till ett företag i Göteborg – men han kommer för den sakens skull aldrig att vara partiskt.