Nyheter

Ett spännande område inom juridiken handlar om affärer där man hjälper företag att exempelvis genomföra uppköp, där man hjälper till att maximera vinster och där man bistår med råd inom allt som rör affärer. Denna del av yrket kallas affärsjuridik och om man är intresserad av just affärer så är detta område något som man som ung jurist verkligen bör söka sig till. Det är till att börja med inte svårt att hitta en advokatbyrå som arbetar med affärsjuridik då detta är ett mycket lukrativt område. 

För att ge ett exempel på hur affärsjuridik kan se ut så kan vi här säga att det handlar om att ett större företag ska köpa upp en mindre firma inom samma bransch. Ett inte alltför ovanligt scenario inom affärsvärlden och vi kan här säga att du är jurist och att du representerar det större företagen – det som ska förvärva den mindre.

Först och främst så kommer du här att få – noggrant och grundligt – gå igenom de båda företagens ekonomiska situation, utvecklingspotential och framtida eventuella vinster och ställa dessa mot varandra. inom affärsjuridik handlar mycket om att man gör en egen research och att man har en förmåga att kunna förutse saker; din åsikt kommer att väga väldigt tungt för det företag som du representerar och om du skulle upptäcka några oegentligheter eller på något sätt anse den stundande affären som olönsam – ja, då kommer förmodligen företaget i fråga lyssna på dina råd.

Om vi här säger att alla siffror ser bra ut och att du tycker att affären inte bara är rimlig utan väldigt bra – hur går vi då vidare? Jo, här kommer du att få sätta med på möten och du kommer att få möta en annan affärsjurist som i sin tur företräder det andra företaget – ni båda kommer att ha väldigt mycket kontakt under hela affären.

På gott och ont; den jurist som jobbar på andra sidan vill naturligtvis även han göra en så bra affär som möjligt och detta innebär att de kommer att förhandlas under en längre tid. Han kommer hela tiden att peka på att företaget som han representerar är mer värdefull och samtidigt peka på brister hos den firma som du företräder.

Mycket förhandling

Affärsjuridik handlar väldigt mycket om att förhandla och vi förhandlingsbordet så kommer ett slags schackspel utspelas mellan er och där du måste vara beredd att ge vika på vissa krav. Så är det alltid; ingen affär sker utan att någon tvingas till vissa eftergifter. Vi kan här säga att ni efter några veckor kommer överens och där det stora företaget köper upp det mindre – hur har ni då lyckats och vem “vann” egentligen?

Ja, här handlar det om två stycken vinnare – du har lyckats förvärva ett företag för mindre pengar än vad som ni satt upp som budget och samtidigt så har den andra juristen även han fått igenom sina krav. Ofta slutar det också så – två stycken nöja kunder, två nöjda jurister och ett bra humör i alla avseenden. Det fina inom affärsjuridik är att man ofta får ta hand om spännande klienter, man får se konkreta resultat och man får uppdrag som gör att inga dagar blir den andra lik. Affärsjuridik är spännande!

Nyheter

Är du gift med någon som har barn sedan ett tidigare förhållande och känner dig orolig för vad som händer med arvet när en av er dör? Då det blir allt vanligare att man gifter sig med någon som redan har barn från ett tidigare äktenskap eller annat förhållande uppstår det ofta frågor kring hur det fungerar med arvet när en av parterna i det nya förhållandet dör.

Svensk arvsrätt är benhård när det gäller vad barn har rätt att ärva efter sina föräldrar och det är inget man kan testamentera bort. Ärvdabalken, som är den lag som reglerar arvsrätten, säger att särkullbarn – det vill säga barn från ett tidigare förhållande – har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern dör. Barn inom äktenskapet får däremot vänta med att få ut sina arvslotter till att båda föräldrarna har avlidit.

Man kan delvis inskränka arvsrätten genom ett testamente, men bröstarvingar (dit räknas barnen) har alltid rätt att få ut sin laglott, vilken är hälften av arvslotten. Om man upprättar ett testamente bör man tänka på vissa formaliteter för att vara helt säker på att det är giltigt. Det finns bland annat inskränkningar gällande vem som får agera vittne. Till exempel så får inte nära släktingar till den som är testator – alltså förmånstagaren av arvet – stå som vittnen.

Som nära släktingar räknas exempelvis föräldrar, barn, mor- eller farföräldrar, barnbarn, syskon, svär- eller styvföräldrar och styvbarn. Det är ett mycket bättre alternativ att ta hjälp av vänner till er båda eller helst av allt en juristfirma där juristerna utser passande representanter som inte står i en personlig beroendeställning till någon av er.

Förvaring av testamentet bör också ske väl uttänkt. Många begravnings- och juristfirmor erbjuder förvaring av testamenten i sina arkiv. Man kan också slå samman testamentet med dokument gällande hur man vill att ens framtida begravning skall utformas och sedan informera resten av släkten om detta så att de vet vart de ska vända sig när man avlider.

Det kan kanske låta hårt att tänka på sin egen begravning redan när man är i livet, men det besparar de efterlevande många frågetecken och kan ge din partner ett bättre skydd så att du vet att personen får rätt till det ni har kommit överens om och att personen kan leva vidare så som ni har tänkt.

Men vad gör man då med den del av arvet som barnen ändå har rätt till? Om ni till exempel äger en värdefull fastighet kan barnens laglott uppgå till relativt stora summor som din partner inte har råd att betala för att köpa ut dem.

För att då försäkra sig om att ens partner får tillräcklig säkerhet för att kunna behålla den gemensamma bostaden och liknande ägodelar bör man skaffa sig en försäkring som täcker för detta. En livförsäkring där den andra partnern står som förmånstagare löser detta problem. Försäkringar med en specifikt angiven förmånstagare täcks nämligen inte av arvsrätten utan där har förmånstagaren fri förfoganderätt.

Här kan du läsa mer om arvsrätt.