Posts Tagged: arvsrätt

Vad händer med arvet om jag eller min partner dör?

Är du gift med någon som har barn sedan ett tidigare förhållande och känner dig orolig för vad som händer med arvet när en av er dör? Då det blir allt vanligare att man gifter sig med någon som redan har barn från ett tidigare äktenskap eller annat förhållande uppstår det ofta frågor kring hur det fungerar med arvet när en av parterna i det nya förhållandet dör.

Svensk arvsrätt är benhård när det gäller vad barn har rätt att ärva efter sina föräldrar och det är inget man kan testamentera bort. Ärvdabalken, som är den lag som reglerar arvsrätten, säger att särkullbarn – det vill säga barn från ett tidigare förhållande – har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern dör. Barn inom äktenskapet får däremot vänta med att få ut sina arvslotter till att båda föräldrarna har avlidit.

Man kan delvis inskränka arvsrätten genom ett testamente, men bröstarvingar (dit räknas barnen) har alltid rätt att få ut sin laglott, vilken är hälften av arvslotten. Om man upprättar ett testamente bör man tänka på vissa formaliteter för att vara helt säker på att det är giltigt. Det finns bland annat inskränkningar gällande vem som får agera vittne. Till exempel så får inte nära släktingar till den som är testator – alltså förmånstagaren av arvet – stå som vittnen.

Som nära släktingar räknas exempelvis föräldrar, barn, mor- eller farföräldrar, barnbarn, syskon, svär- eller styvföräldrar och styvbarn. Det är ett mycket bättre alternativ att ta hjälp av vänner till er båda eller helst av allt en juristfirma där juristerna utser passande representanter som inte står i en personlig beroendeställning till någon av er.

Förvaring av testamentet bör också ske väl uttänkt. Många begravnings- och juristfirmor erbjuder förvaring av testamenten i sina arkiv. Man kan också slå samman testamentet med dokument gällande hur man vill att ens framtida begravning skall utformas och sedan informera resten av släkten om detta så att de vet vart de ska vända sig när man avlider.

Det kan kanske låta hårt att tänka på sin egen begravning redan när man är i livet, men det besparar de efterlevande många frågetecken och kan ge din partner ett bättre skydd så att du vet att personen får rätt till det ni har kommit överens om och att personen kan leva vidare så som ni har tänkt.

Men vad gör man då med den del av arvet som barnen ändå har rätt till? Om ni till exempel äger en värdefull fastighet kan barnens laglott uppgå till relativt stora summor som din partner inte har råd att betala för att köpa ut dem.

För att då försäkra sig om att ens partner får tillräcklig säkerhet för att kunna behålla den gemensamma bostaden och liknande ägodelar bör man skaffa sig en försäkring som täcker för detta. En livförsäkring där den andra partnern står som förmånstagare löser detta problem. Försäkringar med en specifikt angiven förmånstagare täcks nämligen inte av arvsrätten utan där har förmånstagaren fri förfoganderätt.

Här kan du läsa mer om arvsrätt.