Nyheter

Om man som företagare står inför en affär – oavsett vilken sort eller hur stor den är – så har man alltid sin egna vinning för ögonen. Det vill säga; man vill alltid gör en så god affär som möjligt och maximera sin vinst – detta utan en tanke på hur lagboken fungerar och ser ut. I ögonen hos många företag så är lagboken mer av en bok med lite olika förslag som man kan välja att följa- eller ignorera beroende på vilka möjligheter som visar sig.

Det är dock här som man alltid har med sig en slags lots som kan leda affären i hamn och detta utan att några lagar eller regler bryts. Denna roll spelas av en jurist som har full kontroll på hur lagen gällande skatter, momser, aktieudelningar, uppköp och andra transaktioner ser ut och det som många inte tänker på här är att denna affärsjurist ofta spelar en väldigt betydande roll.

Dels ser han – genom sin kunskap om affärsjuridik – till att företaget han bistår och representerar inte bryter mot några lagar och dels – detta är bortglömt – så ser han även i många fall till att klienten han företräder faktiskt når sitt mål om en maximerad vinst. Från företaget sida så är nämligen lagboken ett stort hinder som enbart är fylld av förbjudna detaljer som försvårar affärsverksamheten – för en affärsjurist är det snarare tvärtom.

Mycket gällande affärsjuridik handlar nämligen om att kunna hitta de genvägar som finns och där man ser lagboken som en text bestående av oändliga möjligheter. Det vill säga – ju mer påläst och ju skickligare man är inom affärsjuridik, desto större chans har man också att hjälpa det företag man företräder att nå sina mål och förmodligen också med den goda vinst som alla – som sagt – strävar efter. Det handlar således inte om något slump att vissa företag inom affärsjuridik är väldigt eftertraktade, har många anställda och ett gott rykte – deras skicklighet är talande i sig och ju fler lyckade transaktioner de bistår vid; desto större och mer prestigefyllda blir också uppdragen.

Förhandling är avgörande

En annan del inom affärsjuridik rör sin egen förmåga att kunna skapa mervärde i den affär man bistår vid. Med detta menar vi att en jurist vid de flesta transaktioner måste ställa sitt egna arvode mot den vinst som man skapar och i detta ligger det ofta en tuff förhandling bakom. Ska man här som ett konkret exempel säga att det handlar om att genomföra ett uppköp där en större firma ska förvärva en mindre inom samma område så kommer båda företagen att representeras av jurister som i sin tur kommer att göra allt för att skapa så mycket mervärde som möjligt.

Företrädaren för det mindre företaget vill sälja så dyrt som möjligt medan den andre – naturligtvis – vill hjälpa sitt företag att betala så lite som det bara går. Här kommer således väldigt tuffa förhandlingar att äga rum och den jurist som bäst har underbyggt sitt fall har också störst chans att få igenom sina krav vid förhandlingsbordet och utan att få stryka alltför mycket av dessa.

Att läsa på och vara en skicklig förhandlare är således ett väldigt plus för en person verksam inom affärsjuridik och den spännande värld som finns där.

Behöver du hjälp inom affärsjuridik kan du anlita dessa erfarna jurister.

Nyheter

Ett spännande område inom juridiken handlar om affärer där man hjälper företag att exempelvis genomföra uppköp, där man hjälper till att maximera vinster och där man bistår med råd inom allt som rör affärer. Denna del av yrket kallas affärsjuridik och om man är intresserad av just affärer så är detta område något som man som ung jurist verkligen bör söka sig till. Det är till att börja med inte svårt att hitta en advokatbyrå som arbetar med affärsjuridik då detta är ett mycket lukrativt område. 

För att ge ett exempel på hur affärsjuridik kan se ut så kan vi här säga att det handlar om att ett större företag ska köpa upp en mindre firma inom samma bransch. Ett inte alltför ovanligt scenario inom affärsvärlden och vi kan här säga att du är jurist och att du representerar det större företagen – det som ska förvärva den mindre.

Först och främst så kommer du här att få – noggrant och grundligt – gå igenom de båda företagens ekonomiska situation, utvecklingspotential och framtida eventuella vinster och ställa dessa mot varandra. inom affärsjuridik handlar mycket om att man gör en egen research och att man har en förmåga att kunna förutse saker; din åsikt kommer att väga väldigt tungt för det företag som du representerar och om du skulle upptäcka några oegentligheter eller på något sätt anse den stundande affären som olönsam – ja, då kommer förmodligen företaget i fråga lyssna på dina råd.

Om vi här säger att alla siffror ser bra ut och att du tycker att affären inte bara är rimlig utan väldigt bra – hur går vi då vidare? Jo, här kommer du att få sätta med på möten och du kommer att få möta en annan affärsjurist som i sin tur företräder det andra företaget – ni båda kommer att ha väldigt mycket kontakt under hela affären.

På gott och ont; den jurist som jobbar på andra sidan vill naturligtvis även han göra en så bra affär som möjligt och detta innebär att de kommer att förhandlas under en längre tid. Han kommer hela tiden att peka på att företaget som han representerar är mer värdefull och samtidigt peka på brister hos den firma som du företräder.

Mycket förhandling

Affärsjuridik handlar väldigt mycket om att förhandla och vi förhandlingsbordet så kommer ett slags schackspel utspelas mellan er och där du måste vara beredd att ge vika på vissa krav. Så är det alltid; ingen affär sker utan att någon tvingas till vissa eftergifter. Vi kan här säga att ni efter några veckor kommer överens och där det stora företaget köper upp det mindre – hur har ni då lyckats och vem “vann” egentligen?

Ja, här handlar det om två stycken vinnare – du har lyckats förvärva ett företag för mindre pengar än vad som ni satt upp som budget och samtidigt så har den andra juristen även han fått igenom sina krav. Ofta slutar det också så – två stycken nöja kunder, två nöjda jurister och ett bra humör i alla avseenden. Det fina inom affärsjuridik är att man ofta får ta hand om spännande klienter, man får se konkreta resultat och man får uppdrag som gör att inga dagar blir den andra lik. Affärsjuridik är spännande!