Nyheter

Ta hjälp med din städning i Stockholm

Att Stockholm är Sveriges största stad syns både gällande avstånd och gällande befolkningsmängd. Om vi här fokuserar på det förstnämnda – avstånden – så kan detta påverka de personer som bor i Stockholm på olika sätt och det vi främst tänker på här är att det kan vara svårt att hinna med saker som måste skötas. Om man exempelvis bor i Nacka utanför Stockholm men arbetar i Kista så innebär detta nämligen ett dagligt pendlande på ungefär två timmar – oavsett om man åker kommunalt eller bil. Dessa två timmar kommer att gå ut över vardagslivet och det är främst något som drabbar sitt eget hem.

Det blir – helt enkelt – svårt att sköta om detaljer som har med hemmet att göra och här menar vi om de rent hushållsnära sysslor som måste tas om hand. Städning, tvättning, mindre renoveringar – allt blir lite tuffare för en person att genomföra och det är alltså avstånden och tiden som är de stora anledningarna till detta. Det är också därför som rut-avdraget kom som ett välkommet avdrag i just Stockholm och också därför som denna skattereduktion används mest frekvent just där. Genom att använda sig av rut-avdraget kunde plötsligt den person i Stockholm som tidigare haft problem att hinna med sin städning istället anlita ett företag för detta ändamål och genom detta skaffa sig ett drägligare liv.

Man får här säga att rut-avdraget är väldigt nödvändigt för en privatperson i Stockholm och det är också därför som många ser med stor oro på framtiden då det ryktas att denna tjänst ska halveras eller helt tas bort. Något som skulle innebära en försämrad livskvalitet för de personer i Stockholm som i dagsläget använder sig av detta skatteavdrag exempelvis vid städning av sitt eget hus. Många pekar här på att rut-avdraget de facto hjälper till med att öka klyftorna i samhället och att det bidrar till en slags återgång till pig-samhället men detta är alltså ingenting som vi skriver under på gällande situationen i Stockholm.

Det handlar om att kunna skaffa sig en bättre livskvalitet och skapa mindre stress i sitt liv och inte om att utnyttja de personer som utför städning i sitt hem i Stockholm. Tvärtom; talar man om rut-avdraget så ska man även se till att väga in de positiva aspekterna som detta fört med sig i Stockholm – nämligen chans till sysselsättning.

Rut-avdraget skapar jobb i Stockholm

Det är nämligen så att denna tjänst även fört med sig att fler – främst yngre människor – fått en chans att komma in på arbetsmarknaden. En markknad som i Stockholm varit betydligt tuffare att få in en fot i just i Stockholm än vad det varit i övriga Sverige. Tack vare rut-avdraget så har fler företag kunnat starta och dessutom expanderat i takt med att fler personer i Stockholm upptäckt fördelarna med att leja ut sin städning externt.

Man kan direkt dra en klar parallell till en annan skattereduktion som många anser som nödvändigare och som går under benämningen rot-avdraget. Skillnaden mellan rut- och rot-avdraget är att det sistnämnda gäller byggnadstjänster och att många pekar på att detta är något som behövs då alla personer inte har den naturliga fallenheten för att exempelvis genomföra en renovering men att alla faktiskt kan städa. Tankegången är enkel att förstå också, men det vi menar här är att man ignorerar det faktum att Stockholm är en stor stad och att det där kan vara svårt att hitta tid att avsätta för hushållsnära tjänster. man måste på ett sätt här alltså skilja på äpplen och päron – det är ju klart att även privatpersoner i Stockholm kan städa; knäckfrågan är bara att de inte hinner göra detta på samma sätt som en person i en mindre stad kan göra. Detta i kombination med att rut-avdraget skapat massor av nya arbetstillfällen i Stockholm är goda argument till varför det måste behållas i sin nuvarande form och vare sig halveras eller helt försvinna. Man pratat ofta om ett livspussel och för många personer i Stockholm så är just rut-avdraget den sista lilla biten som får detta pussel att bli komplett.

Detta måste man ta hänsyn till; man kan inte bara peka på nackdelarna eller se allting i svart- eller vitt. Kan extern hjälp med städning i Stockholm leda till att en person i Nacka kan hinna med att umgås med sin familj, skjutsa sina barn till träningar- eller hobbys, själv hinna med sina egna intressen och få en normalare tillvaro så är detta en självklarhet.

Som vi sa ovan; som boende i Stockholm så har man helt enkelt inte lika mycket tid att avsätta till sitt eget hem som man har som boende i en mindre stad. Om man sedan pekar på orättvisor med rut-avdraget så måste man istället komma på en lösning som även kan hjälpa de personer som inte bor i Stockholm och börja där. Att helt ta bort det är helt enkelt ingen lösning.