Nyheter

Skolprojekt: Luft-Vattenpumpar

värmepumpFördelen med luft värme pumpar

En luft vatten pump passar väldigt bra när man har ett hus med vattenburet värmesystem.  Luft vatten är faktiskt det ultimata värmesystemet när man har vattenburna uppvärmningssystem i huset som vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme. En stor fördel med luft vatten värmepumpar är att man även kan välja att koppla in dem till tappvattnet vilket gör det billigare att duscha-tvätta och diska.

Luft-vattenpump kostnadseffektivt värmeystem

Man kan spara mycket pengar på att välja rätt uppvärmningsystem och just ett luft vatten värmesystem är väldigt effektivt ur kostnadssynpunkt. Energimyndigheter har gjort tester på hur effektiva olika värmesystem och kommit fram till att luft vatten värmepumparna ligger väldigt nära bergvärmepumpar kostnadsmässigt vilket bådar gott eftersom bergvärme är det som räknas som mest energisparande. Att installera bergvärme är dock betydligt dyrare och mer komplicerat än att skaffa ett vattenburet system.

Hur sparar man pengar?

Det finns många saker som spelar in för att man ska spara pengar på rätt värmesystem. För det första behöver man skaffa sig lite koll på sitt nuvarande värmesystem. Man behöver också ha lite koll på den befintliga energiförbrukningen det vill säga hur mycket pengar man lägger på el och uppvärmning. Något som även tål att ses över är husets isolering, isolering i tak och väggar spelar in. Detta kan behöva åtgärdas innan man installerar det nya värmesystemet för att kunna spara maximalt.

Fördelen med att välja ett luft vatten värmesystem

Enligt Energimyndighetens tester så har man kunnat se att de som väljer luft vatten värmesystem sparar upp till 60% om man ser till årligt energibehov . Detta gällde för hus på 15 000 kWh, 25 000 kWh och 35 000 kWh. Detta i sig talar för att välja detta system framför ett annat som vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme.