Nyheter

Plattform för pressmeddelanden

Pressmeddelanden används i huvudsyfte för att informera om en ny lansering eller en nyhet. Företag använder sig av den här sortens meddelanden för att marknadsföra en ny produkt eller tjänst. Om du behöver hjälp med att skapa ett pressmeddelande finns det många PR-byråer som kan vara till stor hjälp. Det är inte jättelätt att skriva den här typen av texter eftersom det verkligen gäller att fånga läsarens intresse på en gång. Därtill ska meddelanden helst hållas relativt korta och utan onödiga formuleringar. Om du som företag lanserar en ny produkt eller tjänst är det viktigt att pressmeddelandet handlar enbart om den produkten eller tjänsten. Väv alltså inte in flera erbjudanden eller ämnen i samma meddelande.

Ett pressmeddelande sänds ut med hjälp av nyhetsredaktioner eller exempelvis radio. Men om du själv inte har egna journalistkontakter kan du via en PR-byrå få hjälp med vem du ska skicka till. Något som är viktigt i pressmeddelanden är vinkel och ton. Vem vänder sig texten till? Rikta språket och flytet i texten för att passa den utvalda målgruppen. Vanligtvis är ett pressmeddelande uppbyggt så här:

  • Datum
  • Rubrik
  • Ingress
  • Innehåll
  • Underrubrik
  • Innehåll
  • Avslutande stycke

Ett tips är att läsa lite andra pressmeddelanden för att få en idé om vad som är viktigt att tänka på.

Besök Presskanalen för att nå ut med din pressinformation.