Nyheter

Är du gift med någon som har barn sedan ett tidigare förhållande och känner dig orolig för vad som händer med arvet när en av er dör? Då det blir allt vanligare att man gifter sig med någon som redan har barn från ett tidigare äktenskap eller annat förhållande uppstår det ofta frågor kring hur det fungerar med arvet när en av parterna i det nya förhållandet dör.

Svensk arvsrätt är benhård när det gäller vad barn har rätt att ärva efter sina föräldrar och det är inget man kan testamentera bort. Ärvdabalken, som är den lag som reglerar arvsrätten, säger att särkullbarn – det vill säga barn från ett tidigare förhållande – har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern dör. Barn inom äktenskapet får däremot vänta med att få ut sina arvslotter till att båda föräldrarna har avlidit.

Man kan delvis inskränka arvsrätten genom ett testamente, men bröstarvingar (dit räknas barnen) har alltid rätt att få ut sin laglott, vilken är hälften av arvslotten. Om man upprättar ett testamente bör man tänka på vissa formaliteter för att vara helt säker på att det är giltigt. Det finns bland annat inskränkningar gällande vem som får agera vittne. Till exempel så får inte nära släktingar till den som är testator – alltså förmånstagaren av arvet – stå som vittnen.

Som nära släktingar räknas exempelvis föräldrar, barn, mor- eller farföräldrar, barnbarn, syskon, svär- eller styvföräldrar och styvbarn. Det är ett mycket bättre alternativ att ta hjälp av vänner till er båda eller helst av allt en juristfirma där juristerna utser passande representanter som inte står i en personlig beroendeställning till någon av er.

Förvaring av testamentet bör också ske väl uttänkt. Många begravnings- och juristfirmor erbjuder förvaring av testamenten i sina arkiv. Man kan också slå samman testamentet med dokument gällande hur man vill att ens framtida begravning skall utformas och sedan informera resten av släkten om detta så att de vet vart de ska vända sig när man avlider.

Det kan kanske låta hårt att tänka på sin egen begravning redan när man är i livet, men det besparar de efterlevande många frågetecken och kan ge din partner ett bättre skydd så att du vet att personen får rätt till det ni har kommit överens om och att personen kan leva vidare så som ni har tänkt.

Men vad gör man då med den del av arvet som barnen ändå har rätt till? Om ni till exempel äger en värdefull fastighet kan barnens laglott uppgå till relativt stora summor som din partner inte har råd att betala för att köpa ut dem.

För att då försäkra sig om att ens partner får tillräcklig säkerhet för att kunna behålla den gemensamma bostaden och liknande ägodelar bör man skaffa sig en försäkring som täcker för detta. En livförsäkring där den andra partnern står som förmånstagare löser detta problem. Försäkringar med en specifikt angiven förmånstagare täcks nämligen inte av arvsrätten utan där har förmånstagaren fri förfoganderätt.

Här kan du läsa mer om arvsrätt.

Nyheter

Att Stockholm är Sveriges största stad syns både gällande avstånd och gällande befolkningsmängd. Om vi här fokuserar på det förstnämnda – avstånden – så kan detta påverka de personer som bor i Stockholm på olika sätt och det vi främst tänker på här är att det kan vara svårt att hinna med saker som måste skötas. Om man exempelvis bor i Nacka utanför Stockholm men arbetar i Kista så innebär detta nämligen ett dagligt pendlande på ungefär två timmar – oavsett om man åker kommunalt eller bil. Dessa två timmar kommer att gå ut över vardagslivet och det är främst något som drabbar sitt eget hem.

Det blir – helt enkelt – svårt att sköta om detaljer som har med hemmet att göra och här menar vi om de rent hushållsnära sysslor som måste tas om hand. Städning, tvättning, mindre renoveringar – allt blir lite tuffare för en person att genomföra och det är alltså avstånden och tiden som är de stora anledningarna till detta. Det är också därför som rut-avdraget kom som ett välkommet avdrag i just Stockholm och också därför som denna skattereduktion används mest frekvent just där. Genom att använda sig av rut-avdraget kunde plötsligt den person i Stockholm som tidigare haft problem att hinna med sin städning istället anlita ett företag för detta ändamål och genom detta skaffa sig ett drägligare liv.

Man får här säga att rut-avdraget är väldigt nödvändigt för en privatperson i Stockholm och det är också därför som många ser med stor oro på framtiden då det ryktas att denna tjänst ska halveras eller helt tas bort. Något som skulle innebära en försämrad livskvalitet för de personer i Stockholm som i dagsläget använder sig av detta skatteavdrag exempelvis vid städning av sitt eget hus. Många pekar här på att rut-avdraget de facto hjälper till med att öka klyftorna i samhället och att det bidrar till en slags återgång till pig-samhället men detta är alltså ingenting som vi skriver under på gällande situationen i Stockholm.

Det handlar om att kunna skaffa sig en bättre livskvalitet och skapa mindre stress i sitt liv och inte om att utnyttja de personer som utför städning i sitt hem i Stockholm. Tvärtom; talar man om rut-avdraget så ska man även se till att väga in de positiva aspekterna som detta fört med sig i Stockholm – nämligen chans till sysselsättning.

Rut-avdraget skapar jobb i Stockholm

Det är nämligen så att denna tjänst även fört med sig att fler – främst yngre människor – fått en chans att komma in på arbetsmarknaden. En markknad som i Stockholm varit betydligt tuffare att få in en fot i just i Stockholm än vad det varit i övriga Sverige. Tack vare rut-avdraget så har fler företag kunnat starta och dessutom expanderat i takt med att fler personer i Stockholm upptäckt fördelarna med att leja ut sin städning externt.

Man kan direkt dra en klar parallell till en annan skattereduktion som många anser som nödvändigare och som går under benämningen rot-avdraget. Skillnaden mellan rut- och rot-avdraget är att det sistnämnda gäller byggnadstjänster och att många pekar på att detta är något som behövs då alla personer inte har den naturliga fallenheten för att exempelvis genomföra en renovering men att alla faktiskt kan städa. Tankegången är enkel att förstå också, men det vi menar här är att man ignorerar det faktum att Stockholm är en stor stad och att det där kan vara svårt att hitta tid att avsätta för hushållsnära tjänster. man måste på ett sätt här alltså skilja på äpplen och päron – det är ju klart att även privatpersoner i Stockholm kan städa; knäckfrågan är bara att de inte hinner göra detta på samma sätt som en person i en mindre stad kan göra. Detta i kombination med att rut-avdraget skapat massor av nya arbetstillfällen i Stockholm är goda argument till varför det måste behållas i sin nuvarande form och vare sig halveras eller helt försvinna. Man pratat ofta om ett livspussel och för många personer i Stockholm så är just rut-avdraget den sista lilla biten som får detta pussel att bli komplett.

Detta måste man ta hänsyn till; man kan inte bara peka på nackdelarna eller se allting i svart- eller vitt. Kan extern hjälp med städning i Stockholm leda till att en person i Nacka kan hinna med att umgås med sin familj, skjutsa sina barn till träningar- eller hobbys, själv hinna med sina egna intressen och få en normalare tillvaro så är detta en självklarhet.

Som vi sa ovan; som boende i Stockholm så har man helt enkelt inte lika mycket tid att avsätta till sitt eget hem som man har som boende i en mindre stad. Om man sedan pekar på orättvisor med rut-avdraget så måste man istället komma på en lösning som även kan hjälpa de personer som inte bor i Stockholm och börja där. Att helt ta bort det är helt enkelt ingen lösning.

Nyheter

Det finns många sätt på vilka man kan styra en organisation och inom Sverige har ett utvecklande ledarskap varit i fokus. Vad det rör sig om är att frångå det man tidigare haft som fokus för sitt arbete och jobba med utveckling hos medarbetarna istället för att studera varje detalj av arbetets gång. I mångt och mycket kan man se det som att ledaren släpper rodret och låter medarbetarna ta vid, men detta är en förutfattad mening som inte riktigt beskriver fenomen som UL.

Vad är utvecklande ledarskap?

Om man skall titta på olika typer av ledarskap, kan man snabbt fastställa att den äldre versionen handlade om kontroll och makt. Den som var i ledning dikterade villkor och befann sig på en annan nivå. Ett utvecklande ledarskap innebär inte att man gör några större skillnader i praktiken, men att man har ett förhållningssätt där medarbetare tillåts växa och få komma med invändningar och synpunkter på tillvaron. Ofta kan man lära sig en hel del av de som har en annan kompetens, och att förbise vad medarbetarna har med sig innebär att man går miste om en hel del potential som annars skulle ha varit påtaglig.

När man jobbar i ledningsposition är det viktigt att man ser till ansvaret om att förbättra möjligheterna för bolaget på sikt. Genom att jobba med hot och pressa sina kollegor, kan man tappa flera i personalen. Det innebär att man får en personalruljangs som blir dyr och som gör att arbetet kommer att gå sämre vilket ger lägre vinst och svårare tillvaro. Kanske har man en hel del att vinna på att verkligen ta tillvara på de intressen som finns hos medarbetarna.

Flera utbildningar finns för den som vill bli en bättre chef och som värnar om en långsiktig och stabil verksamhet där kollegorna stannar kvar och växer.

Nyheter

Att vara ägare till en sommarstuga innebär att man har en självklar plats att spendera sin lediga tid på och detta främst då under sin semester då man står inför minst fyra veckors själslig rekreation. Ofta ligger också en sommarstuga nära vatten och för att även de minsta medlemmarna i familj ska bli nöjda med ledigheten så gäller det att man – som förälder – ser till att den badplats man har är i gott skick.

Det här för att barn och vatten får räknas in i samma kategori som ler- och långhalm och att en sommarstuga med närhet till vatten – men där man inte kan bada – lätt leder till tristess för barnen i fråga. Det vi menar här är att man måste se till att barnen har rätt förutsättningar för att kunna bara och leka i vattnet och att det finns enkla – och billiga! – sätt att ordna detta som förälder.

Ett av de bästa alternativen heter flytbryggor och detta är något som glädjande nog också fler föräldrar börjat upptäcka. Vad är då flytbryggor och hur fungerar dessa rent praktiskt? Jo, här kan man säga att de flesta nog någon gång har sett flytbryggor och säkerligen också stått- eller hoppat från en sådan; utan att veta om det.

Flytbryggor är nämligen de stora trädäck som man ligger i vattnet och som finns i varierande storlekar; det år sådana som man bara lägger ut i vattnet och som hålls på plats med hjälp av en enklare förtöjning. Man binder således fast flytbryggor och därefter håller de sig flytande genom en smart anordning av antingen frigolit eller större, tomma dunkar som vilar under.

Flytbryggor är en god investering

Allt detta förklarar också varför just flytbryggor är populära – de är nämligen lätta att sköta, billiga att köpa och går dessutom att få i varierande storlekar som man anpassar efter sin egen badplats. Finns det då några ytterligare fördelar med flytbryggor? Ja, här kan man direkt peka på- och återvända till de yngsta i familjen; nämligen barnen.

På flytbryggor – ovanpå däck här alltså – så kan man nämligen fästa både trampoliner, sittplatser och stegar – något som gör leken roligare för barnen och säkrare för dig som förälder. Det vi menar med detta är att du som förälder kan slå dig ner på en av sittplatserna medan ditt barn badar och kan således på ett bättre se följa så att inga olyckor inträffar.

Flytbryggor är – tack vare allt detta – en god investering för familjer som äger en sommarstuga med närhet till vatten och något som gör semestern roligare för samtliga medlemmar. Om vi jämför med att exempelvis köpa en båt så kommer en investering i flytbryggor alltid att vara mer prisvärd och här ser vi både till pris och till skötseln.

Köper du en båt så kommer du att tvingas jobba hårt för att hålla denna i gott skick, du kommer att tvingas ta upp den över vintern och du kommer att tvingas hitta lämplig förvaring för denna; flytbryggor drar du upp ur vattnet, täcker med en presenning och väntar i lugn och ro in nästa semester.

Nyheter

Ibland uppstår det problem med låset till hemmet, kontoret eller någon plats. Gemensam nämnare för alla dessa situationer är att de alltid uppstå på de olägligaste av tidpunkter. Det är alltså av högsta vikt att snabbt få tag på en prisvärd, pålitlig och bra låssmed med jourservice. Vi vill här passa på att tipsa om en låssmed i Malmö, Låsbyrån, som visat sig vara högst effektiv i lägen då vi på redaktionen behövt akut hjälp med våra lås.

Till en låssmed med jour kan du exempelvis ringa om du:

• Blivit utelåst

• Knäckt nyckeln i låset

• Tappat bort nyckelknippan

• Tror att dina nycklar blivit stulna

• ETC.

Låssmeden dyker därefter upp för att erbjuda assistans så snabbt som bara möjligt. Oavsett vilket problem som uppstått kan de i regel lösa det utan några större besvär. Det viktiga är att allting ordnar sig så att din dag snart flyter på som vanligt igen. Frustrationsmoment som dessa uppstår ibland men passerar fort bara man vet vart man ska vända sig för hjälp.

Bra låssmeder i Malmö

I Malmö finns det ett antal låssmeder som erbjuder kostnads- och tidseffektiv jourservice då något slags problem uppstått med ditt lås. Däribland återfinns Låsbyrån, som vi varmt rekommenderar vid behov av en låssmed som erbjuder jour.

Behåll lugnet

Då en jobbig situation uppstår med ditt lås, kom ihåg att behålla lugnet. Det finns alltid hjälp att få, oavsett hur akut det är. De allra flesta låssmeder är högst hjälpsamma och vill ingenting hellre än att hjälpa dig komma till rätta med ditt problem.

Artikelserie om vardagliga frustrationsmoment

I denna artikelserie kommer vi att diskutera frustrationsmoment i vardagen och tipsa om hur du enklast kommer till rätta med dem. Nästa vecka diskuterar vi vad som gäller då bilen plötsligt slutar fungera.

Nyheter

På samma sätt som en hockeyspelare behöver en ishall, en fotbollsspelare en fotbollsplan så behöver också en musiker en plats där han – ofta tillsammans med andra – kan träna och bli bättre. I en musikers fall kallas detta en replokal och denna blir absolut nödvändig om man spelar i ett band av något slag. Det är svårt att spela rock i någons hem och därför krävs det alltså – på grund av volymen – att en replokal finns tillgänglig för de band som siktar på att spela denna typ av musik. Spelar man exempelvis elektronisk musik så spelar lokalen inte lika stor roll då denna som regel går att sköta från sitt eget hem och där isoleringen sker i form av ett par ljudtäta hörlurar. Mer högljudd musik – rock, pop och jazz – som man spelar i sällskap med andra, måste spelas i någon form av replokal där man gemensamt och utan att störa andra kan utvecklas och bli bättre.

Detta har under senare år kommit att ändras radikalt och det är utbudet som minskat då det handlar om en renodlad replokal. Musiker har alltid pekat på sin replokal som en stor anledning till att de hittat sin stil, att de blivit bra och de har även – i många fall – utnämnt denna som ett slags andra hem. Numera finns det en akut brist på replokaler och de som finns tillgängliga får man ofta dela med andra band – något som alltså tar bort den känsla av ett andra hem som vi nämnde ovan. Denna brist på en befintlig replokal gör att många band slutar i förtid och tröttnar helt på musiken och återigen går detta att dra paralleller till exempelvis ishockey och fotboll. Tvingas man som ung spela hockey sent på kvällarna för att ishallen är uppbokad – ja, då finns också en överliggande risk att suget försvinner och att man finner andra intressen.

Bevara en replokal för framtidens musik

Gällande en replokal så har det ännu inte märkts någon större skillnad – bristen är en relativt nytt fenomen – men om några år så kommer man garanterat att se hur Sverige som land tappar mark inom musikvärlden. Vi kan alltså inte räkna kallt med att ett nytt Hellacopters, ett nytt Roxette eller ett nytt ABBA ska se dagens ljus på samma sätt som vi kunde göra förr om åren. Visst, allt handlar inte om en replokal i huruvida man lyckas som musiker eller inte, men just som band så är denna replokal verkligen inte något man ska underskatta. Hur ska man kunna – på ett gemensamt sätt – träna och bli bättre?

I ett band handlar det inte bara om att lära sig ett ackord på sin gitarr, att hitta rätt rytm på basen eller att kunna trumma i takt – nej, lika viktigt är det att hitta kemi och timing mellan medlemmarna och detta är ingenting man lär sig på egen hand. Kemin hittar man i en replokal och därför är det också viktigt att denna oroväckande trend stagnerar och bromsas upp. De befintliga replokaler som finns i dagsläget måste också vara kvar.

Här hittar du några replokaler i Stockholmsområdet som du kan hyra.

Nyheter

Om man står inför att flytta som familj och kanske väljer mellan två stycken olika områden i samma stad så kan det vara svårt att hitta lämpliga saker som kan fälla avgörande i sitt val. Naturligtvis bortser vi här från priser för bostaden samt hyra – dessa har för stor del och påverkar för mycket.

Det finns dock andra små detaljer som man kan lägga sitt fokus på och som man kan låta spela en roll i hur man gör sitt val. Man får här även ta hänsyn till om man har familj, barn eller om man lever sitt liv som singel då behoven mellan dessa konstellationer ser väldigt annorlunda ut.

Om vi för enkelhetens skull här väljer en vanlig familj där två vuxna och ett barn står inför att köpa en bostad, har hittat två tänkbara alternativ som båda kostar lika mycket och sätter upp några punkter av saker som de ska lägga extra fokus på så kan det ge en bättre bild av vad vi menar.

• Hur ser kvarteret ut. Med detta menar vi om det finns grönområden, lekparker eller en närhet till vatten – saker som kan göra att man hittar aktiviteter på ett enklare sätt. I detta ligger även en sak som bostadsföreningen har ansvar för; nämligen fastighetsservice. Med fastighetsservice menar vi att saker som trädgårdar är fina, att träd- och buskar klipps och att snöröjning och annat sköts. Läs mer om detta här. Valet av fastighetsservice säger ofta något om bostadsföreningen i fråga. Det räcker här med att kolla på hur rabatter ser ut för att skapa sig en bild av hur denna fastighetsservice tas om hand. Tråkiga och fula rabatter är ofta en indikation på dålig fastighetsservice och nästa gång kan det här handla om att taket börjar läcka.

• Grannarna. Detta kan ju vara en svår sak att titta upp på förhand och blir därför lite av ett vågspel. Först och främst; det finns idioter överallt och i varenda kvarter samtidigt som det finns godhjärtade och fina människor på samma sätt. Innan man skriver på ett kontrakt så kan man faktiskt – om man är tillräckligt fräck – ringa på bland grannarna i huset också. Detta kan dock vara svårt och ofta får man här bita i det sura äpplet och chansa.

• Finns det barn och idrotter i området. Här ser vi främst ur barnets perspektiv. Det är viktigt för ett barn att snabbt kunna skaffa sig kompisar och även ha en möjlighet att utföra olika idrotter utan att du som förälder måste skjutsa överallt. Det kanske i sådana fall kan vara lägligt att välja det område där man ser mest rörelse och liv – enbart för sitt barns bästa.

• Föreningens ekonomi och kommande reparationer. Här har vi verkligen en viktigt punkt. Kolla så att det inte är något stambyte i nära anstående och kolla även upp om huruvida de berörda föreningarna går plus- eller minus. Gör du inte det så kan det komma obehagliga hyreshöjningar som verkligen brukar bli kostsamma. Kanske kan du här även väga in punkt ett i forskningen kring detta:, den dåliga fastighetsservice vi nämnde kan vara ett tecken på att föreningen inte har råd att betala tillräckligt mycket för en korrekt service.

Det där var alltså några små tips som man kan använda sig av om man står i valet mellan två stycken likvärdiga bostäder som ligger i olika områden. Naturligtvis handlar det till syvende och sist om var man verkligen trivs och med detta menar vi att man ska lyssna på sin magkänsla. Välj det område där det pirrar lite extra i magtrakten eller där du ser att ditt barn får ett leende på sina läppar. Gör man det brukar man hamna på rätt ställe.

Nyheter

Många kvinnor går idag omkring och funderar mycket över sina bröst. Ibland är det så att du går omkring och tänker på något som du inte riktigt är nöjd med angående dina bröst som kvinna. Det har du blivit ett populärt val att utföra olika ingrepp såsom bröstförstoring, bröstförminskning och lyft av bysten. Men ofta är det just en bröstförstoring det hela gäller. Ett populärt val är att göra bröstförstoring i Stockholm, där en av vårt lands bästa kliniker finns.

Säker bröstförstoring i Stockholm hos Laser & Estetik

När det gäller bröstförstoring i Stockholm så hittar du en av Sveriges bästa kliniker på Drottninggatan 33 som heter Laser & Estetik. Denna klinik utför bröstförstoring i Stockholm med den allra senaste tekniken, som gör det till ett säkert och smärtfritt ingrepp och absolut inget du behöver vara orolig för. Idag har tekniken och implantaten förbättras avsevärt mot de implantat och tekniker som fanns förr.

Hos Laser & Estetik i Stockholm kan du inte bara få hjälp med bröstförstoring, utan här utförs alla ingrepp och behandlingar rörande dina bröst. De tjänster som finns inkluderar även bröstförminskning, lyft av bysten samt indragning av bröstvårtor. Allt för att du som kvinna ska känna dig nöjd med dina nya bröst, och återfå det självförtroende som kan ha fått sig en tidigare törn av att gå omkring utan att vara nöjd med sitt utseende.

När du kontaktar Laser & Estetik med frågor om behandlingar rörande dina bröst, så börjar det hela med en konsultation och diskussion av just dina behov och önskemål, samt vilka förutsättningar som finns för dig och din kropp. Efter detta får du se och välja implantat. Allt detta gör att du kan känna dig säker både före, under och efter din operation eller behandling.

Nyheter

Att arbeta som tandläkare innebär att man alltid kommer att ha jobb och dessutom viktiga sådana. Det mesta i vår hälsa tar nämligen sin början i munnen och en dålig munhygien kan föra med sig stora följdsjukdomar i form av cancer, benskörhet och andra otrevligheter. Det är alltså viktigt att ta hand om sin munhälsa och att regelbundet besöka en tandläkare är något man måste göra – detta ger alltså de som arbetar inom yrket ständigt kommer att ha många uppdrag, och som sagt – synnerligen viktiga sådana.

Det kan skilja sig lite mellan olika städer i hur arbetet för en tandläkare ser ut och om vi tar Stockholm som exempel så kan man där se att man i början av sin karriär får vara beredd att jobba hårt för att skaffa sig ett kundunderlag. Här kan man se att ett jobb som akut tandläkare kan vara exakt det som en tandläkare i Stockholm behöver för att få in en fot i branschen och visa sin duglighet – och att dessutom tjäna mer pengar under tiden. Jobbar man som akut tandläkare i Stockholm så är det nämligen så att man – i och med de oregelbundna arbetstiderna – också kan tjäna mer pengar. Något som kan komma väl till pass för en ung människa aom just slutfört sin utbildning och därför kan dras med relativt höga studieskulder.

Därför är det också så att det främst handlar om unga människor som jobbar som akut tandläkare i Stockholm – åtminstonde då om man talar om de som jobbar nattetid på exempelvis en vanlig akutmottagning. En akut tandläkare i Stockholm jobbar nämligen även under vanliga arbetstider och detta beror på att man i den staden – på nästan varenda mottagning – erbjuder sina kunder tider där. Man avsätter nämligen tider för akut tandläkare i Stockholm då man där nästan kallt kan räkna med att dessa tider kan komma väl till pass och detta är också något som sker.

Genom att börja jobba som akut tandläkare i Stockholm så får man också på ett annat sätt se hur yrket fungerar – man får snabbt komma att ta snabba beslut, prova olika metoder och lära sig allt om hur yrkeslivet fungerar. Det är en bra sak att ha i sin ryggsäck den dagen man söker sig vidare eller står inför att öppna en egen praktik.

En akut tandläkare jobbar under press i Stockholm

Just att arbeta som akut tandläkare i Stockholm skapar en slags press där man verkligen får en chans att se om tandläkaryrket är något som passar. Det handlar ofta om ganska komplicerade fall som kräver snabba beslut och där patienten ofta har stora smärtor som behöver snabb behandling.

Det här gör att man som akut tandläkare i Stockholm skaffar sig nödvändig rutin som kan komma väl till pass i framtiden och detta oavsett vad man möter för fall där. Många erkänt duktiga tandläkare har någon gång i sin karriär – förmodligen i dess linda – arbetat som akut tandläkare och detta oavsett om verksamheten äger rum i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Nyheter

Ungefär vid vart trettionde år så brukar man säga att en dränering bör genomföras i ett hus. Denna siffra är generell och det kan handla om färre- eller fler år och här är det alltså viktigt att man som husägare hela tiden ser över olika varningssignaler som visar på att det kan vara dags att genomföra en dränering. Här kan man framförallt bege sig ner till sin källare och använda näsan samt sina ögon. Luktar det mögel, luktar det skumt på något annat sätt eller har det börjat flagna från väggarna? Dessa tre ting är tre typiska saker på att en dränering bör ske inom närmaste framtiden och här ska man direkt kontakta en fuktexpert som kommer och mäter hur pass akut denna dränering bör äga rum.

Steg två i detta handlar sedan om din egen planering – säger denna fuktexpert att ditt hus i Stockholm är i behov av en dränering inom loppet av ett år – ja, då är det dags att sätta igång med att kontakta företag för att genomföra denna. Vi tar här Stockholm som exempel då det är där som det finns absolut flest verksamma företag inom dränering och att det där finns chans till absolut bäst pris för den som är ute i god tid.

Vi säger här att denna fuktexpert alltså gett rådet om att dränering bör äga rum inom ett år och denna familj i Stockholm ser över sina möjligheter. För tillfället är det sommar och det absolut bästa vore att denna familj anlitade ett företag för denna dränering på en gång – man äger nämligen en sommarstuga där man kan bo under tiden och slipper således vara i vägen. Just sommaren är dock en lite sämre tidpunkt för att genomföra en dränering och detta beror på att man vid en dränering är tvungen att gräva upp runt huset. Sett ur det perspektivet så passar egentligen vintern bättre då tjälen lagt sig och jorden på grund av detta inte tar lika stor skada. Familjen i Stockholm ställer dessa två alternativ emot varandra och beslutar sig därefter att köra igång med denna dränering direkt.

Ta in olika offerter vid en dränering i Stockholm

Här kommer vi alltså in på själva kostnaden för denna dränering i Stockholm och familjen – som är förutseende – kontaktar direkt så många företag som det bara är möjligt och får på så sätt fram en bra bild över hur mycket det borde kosta. Det skiljer nämligen en hel del mellan priserna för en dränering och särskilt då i Stockholm och här har alltså denna familj varit väldigt smarta.

Genom att kontakta så många företag som möjligt så slipper man också att betala onödigt mycket för denna dränering. Dessutom får de – efter att ha bestämt sig för en firma – reda på att de kan använda sig av rot-avdraget vid denna dränering – något som alltså ytterligare sänker priset.

Familjen i Stockholm har alltså här agerat korrekt vid sin dränering – man har övervägt för- och nackdelar, man har kontaktat många företag, man har kontaktat en fuktexpert och man har agerat innan det blivit ett för stort problem. Planering vid en dränering är A och O och något som kan spara väldigt mycket pengar.