Nyheter

Nödvändiga saker i ett kvarter

Om man står inför att flytta som familj och kanske väljer mellan två stycken olika områden i samma stad så kan det vara svårt att hitta lämpliga saker som kan fälla avgörande i sitt val. Naturligtvis bortser vi här från priser för bostaden samt hyra – dessa har för stor del och påverkar för mycket.

Det finns dock andra små detaljer som man kan lägga sitt fokus på och som man kan låta spela en roll i hur man gör sitt val. Man får här även ta hänsyn till om man har familj, barn eller om man lever sitt liv som singel då behoven mellan dessa konstellationer ser väldigt annorlunda ut.

Om vi för enkelhetens skull här väljer en vanlig familj där två vuxna och ett barn står inför att köpa en bostad, har hittat två tänkbara alternativ som båda kostar lika mycket och sätter upp några punkter av saker som de ska lägga extra fokus på så kan det ge en bättre bild av vad vi menar.

• Hur ser kvarteret ut. Med detta menar vi om det finns grönområden, lekparker eller en närhet till vatten – saker som kan göra att man hittar aktiviteter på ett enklare sätt. I detta ligger även en sak som bostadsföreningen har ansvar för; nämligen fastighetsservice. Med fastighetsservice menar vi att saker som trädgårdar är fina, att träd- och buskar klipps och att snöröjning och annat sköts. Läs mer om detta här. Valet av fastighetsservice säger ofta något om bostadsföreningen i fråga. Det räcker här med att kolla på hur rabatter ser ut för att skapa sig en bild av hur denna fastighetsservice tas om hand. Tråkiga och fula rabatter är ofta en indikation på dålig fastighetsservice och nästa gång kan det här handla om att taket börjar läcka.

• Grannarna. Detta kan ju vara en svår sak att titta upp på förhand och blir därför lite av ett vågspel. Först och främst; det finns idioter överallt och i varenda kvarter samtidigt som det finns godhjärtade och fina människor på samma sätt. Innan man skriver på ett kontrakt så kan man faktiskt – om man är tillräckligt fräck – ringa på bland grannarna i huset också. Detta kan dock vara svårt och ofta får man här bita i det sura äpplet och chansa.

• Finns det barn och idrotter i området. Här ser vi främst ur barnets perspektiv. Det är viktigt för ett barn att snabbt kunna skaffa sig kompisar och även ha en möjlighet att utföra olika idrotter utan att du som förälder måste skjutsa överallt. Det kanske i sådana fall kan vara lägligt att välja det område där man ser mest rörelse och liv – enbart för sitt barns bästa.

• Föreningens ekonomi och kommande reparationer. Här har vi verkligen en viktigt punkt. Kolla så att det inte är något stambyte i nära anstående och kolla även upp om huruvida de berörda föreningarna går plus- eller minus. Gör du inte det så kan det komma obehagliga hyreshöjningar som verkligen brukar bli kostsamma. Kanske kan du här även väga in punkt ett i forskningen kring detta:, den dåliga fastighetsservice vi nämnde kan vara ett tecken på att föreningen inte har råd att betala tillräckligt mycket för en korrekt service.

Det där var alltså några små tips som man kan använda sig av om man står i valet mellan två stycken likvärdiga bostäder som ligger i olika områden. Naturligtvis handlar det till syvende och sist om var man verkligen trivs och med detta menar vi att man ska lyssna på sin magkänsla. Välj det område där det pirrar lite extra i magtrakten eller där du ser att ditt barn får ett leende på sina läppar. Gör man det brukar man hamna på rätt ställe.