Nyheter

Att optimera en landsida

Det finns flera fördelar med optimerade landningssidor. Detta både ur ett SEO-perspektiv och gällande konvertering och försäljning. Lite kort kan man säga att sidan möter besökarens behov och intentioner med besöket på webbplatsen. Precis som att en säljare möter upp i en fysisk butik så möter optimerade landningssidor besökaren med den information som efterfrågas. Några frågor man kan tänka på vid denna optimering är:

Vilka är målgruppen?

Detta gäller inte minst när marknadsföring sker på Facebook eller Adwords där man kan smalna av och tydligt marknadsföra produkter och tjänster mot vissa ålderskategorier. Handlar marknadsföringen om ”Upplevelser i Sverige” är det självklart att vissa upplevelser säljer bättre mot en målgrupp och andra upplevelser mot andra osv.

Vilka sökord vill ni synas på?

Inom SEO utgår man mycket ofta från en eller ett par sökord. Det är ord med hög trafik (många som söker) vilket innebär att optimerade landningssidor mot dessa ord kan dra till sig trafik. I detta fall blir det främst optimerat för SEO. Men i både text och design får man förhålla sig till målgruppen och därmed försöka skapa något relevant utifrån detta.

Är det värt att skapa en helt egen webbplats?

En del ord och begrepp har så många sökningar att det är värt att skapa en helt egen webbplats mot dessa. I vissa fall byggs dessa webbplatser utifrån att det är hög konvertering och därmed krävs det inte lika stor sökmängd. I dessa fall byggs optimerade landningssidor enbart mot just en enda produkt eller tjänst. Det kan exempelvis innebära att ett allservice-företag skapar en unik sida enbart om bortforsling av skräp. Genom att webbplatsen bara handlar om detta blir det enkelt och tydligt för Google och de som besöker sidan. Det är mycket tydligt gällande vad företaget erbjuder för tjänst och hur detta bokas. För Google blir det också en fördel utifrån att sidan betydligt enklare syns högt på Google när det enbart handlar om just en enda tjänst.

Vad är målet på landningssidan?

Att dra in trafik är första steget. Att möta besökaren med rätt språkbruk och layout är nästa. Men man får inte glömma konverteringen. Vad är målet med de besökare som kommer in på sidan? Är det att de ska köpa en viss produkt, beställa en tjänst eller fylla i ett nyhetsbrev? Genom att ha fokus på målet skapas även en mer passande landningssida.

Som källa till information för optimerade landningssidor finns Webbstream AB.