Nyheter

Allergi – allt vanligare

Överkänslighet och allergier ökar bland barn i Sverige och har så gjort under lång tid. I vissa grupper har exempelvis uppemot var tionde barn astmatiska problem. Orsakerna till ökningen är inte helt klarlagda, men flera experters teorier pekar på att den sociala miljö som barn vistas i och mödrarnas livsstil och matvanor under graviditeten är två betydelsefulla komponenter i sammanhanget. Undersökningar visar också att ökningen är som störst bland barn tillhörande de ekonomiska svaga och lågutbildade samhällsskikten och ökningen är ovanligt stor i just Sverige.

Varierande symptom

Allergi är immunförsvarets reaktion på ett visst ämne som du utsatts för. Vanliga symptom på en allergisk reaktion kan vara klåda och irritation i ögonen, snorig näsa, svullna luftvägar, obalans i mag- och tarmsystemet eller utslag på huden. De mest förekommande allergierna är pollen-, mat- och pälsdjursallergi och graden av allergi kan variera kraftigt mellan olika individer, från mycket lindriga symptom till ibland rent av livshotande. Oavsett grad så påverkas ens liv i någon mån om man är allergiker och detta bör inte ignoreras utan tas på fullaste allvar.

Anpassning

Att leva med allergi kan i vissa fall vara problematiskt, både för den drabbade och de anhöriga. Vardagslivet kan behöva anpassas utefter speciella förutsättningar, vissa typer av miljöer och födoämnen bör eventuellt undvikas och kanske finns det även behov av medicinering. Viktigt är då att alltid ha tillgång till de mediciner som behövs och här kan man i vissa fall behöva akut hjälp. Vissa välsorterade apotek kan erbjuda detta. Behöver man exempelvis hitta ett akutapotek i Uppsala när astmamedicin oväntat tagit slut är detta fullt möjligt. Kanske kan då en kraftig allergisk reaktion stävjas i tid och ett onödigt sjukhusbesök därmed undvikas. Faktum är ju att det i värsta fall till och med kan handla om liv eller död.