Handla kläder online

Till en början handlade e-handel i första hand om varor som inte behövde anpassas specifikt till en kund. Det kunde vara alltifrån dryck till datorrelaterad hårdvara. Dock har vi nu fått en situation var allting går att handla på internet, och detta ofta till billigare pris än i den vanliga detaljhandeln. Allting man vill ha går att få tag i över internet, och det är inte bara fråga om statusprodukter som inte marknadsförs på den svenska marknaden.

I dagsläget har kläder fått en allt större plats i våra shoppingvanor, och internet är inget undantag från denna regel. I en studie av våra köpvanor på internet, har man ställt frågan om huruvida respondenten handlat kläder via internet eller ej. De man frågat är personer som redan uppgett att de handlat på internet för att man skall få en så korrekt bild som möjligt av hur många som valt att handla konfektion. 53 procent av respondenterna svarar jakande på frågan och knappt 40 procent nekande. De övriga har inte inkommit med svar på frågan.

I och med att denna undersökning inte gör åtskillnad på under vilken tidsperiod man handlat kläder, kan vi inte se om det varit någon större utveckling på försäljarsidan eller ej, men klart och tydligt framgår att det är en majoritet av e-konsumenter som handlat kläder vid ett eller annat tillfälle.

Kanske skulle man kunna tro att det i första hand är kvinnor som handlar kläder, men detta är en förlegad tanke som inte gäller i vårt samhälle. Även om det är fler kvinnor än män som uppger att de handlat kläder via internet, har männen en stor del i den statistik som tagit fram. Det som kan vara svårt vid klädinköp, är att veta hur väl ett plagg sitter innan det kommer levererat hem till kunden. Omkring 15 procent av de som handlar kläder via internet har för vana att, innan beställning, gå till en traditionell butik och se vad för storlek som passar innan man beställer via internet. Detta gör att traditionella butiker till viss del får agera provrum. Någonting det råder splittrade uppfattningar om. Dock är det hela 37 procent av konsumenterna som inte gör på detta vis, och 32 procent som bara gör så ibland.

Villkor för retur och byta av kläder som inte passar, varierar mellan de företag som bedriver denna typ av försäljning via e-butiker. Många gånger får kunder själv stå för returkostnader vilket avskräckt vissa från att beställa från första början. I och med den konkurrens som hela tiden blir hårdare kan vi se att villkoren nu börjat bli mer fördelaktiga för konsumenten som ofta kan få gratis retur om det man beställt inte skulle passa. Givetvis har man också möjlighet att åberopa ångerrätt i och med distansköplagen.

Jobba med affärsjuridik

Ett spännande område inom juridiken handlar om affärer där man hjälper företag att exempelvis genomföra uppköp, där man hjälper till att maximera vinster och där man bistår med råd inom allt som rör affärer. Denna del av yrket kallas affärsjuridik och om man är intresserad av just affärer så är detta område något som man som ung jurist verkligen bör söka sig till. Det är till att börja med inte svårt att hitta en advokatbyrå som arbetar med affärsjuridik då detta är ett mycket lukrativt område. 

För att ge ett exempel på hur affärsjuridik kan se ut så kan vi här säga att det handlar om att ett större företag ska köpa upp en mindre firma inom samma bransch. Ett inte alltför ovanligt scenario inom affärsvärlden och vi kan här säga att du är jurist och att du representerar det större företagen – det som ska förvärva den mindre.

Först och främst så kommer du här att få – noggrant och grundligt – gå igenom de båda företagens ekonomiska situation, utvecklingspotential och framtida eventuella vinster och ställa dessa mot varandra. inom affärsjuridik handlar mycket om att man gör en egen research och att man har en förmåga att kunna förutse saker; din åsikt kommer att väga väldigt tungt för det företag som du representerar och om du skulle upptäcka några oegentligheter eller på något sätt anse den stundande affären som olönsam – ja, då kommer förmodligen företaget i fråga lyssna på dina råd.

Om vi här säger att alla siffror ser bra ut och att du tycker att affären inte bara är rimlig utan väldigt bra – hur går vi då vidare? Jo, här kommer du att få sätta med på möten och du kommer att få möta en annan affärsjurist som i sin tur företräder det andra företaget – ni båda kommer att ha väldigt mycket kontakt under hela affären.

På gott och ont; den jurist som jobbar på andra sidan vill naturligtvis även han göra en så bra affär som möjligt och detta innebär att de kommer att förhandlas under en längre tid. Han kommer hela tiden att peka på att företaget som han representerar är mer värdefull och samtidigt peka på brister hos den firma som du företräder.

Mycket förhandling

Affärsjuridik handlar väldigt mycket om att förhandla och vi förhandlingsbordet så kommer ett slags schackspel utspelas mellan er och där du måste vara beredd att ge vika på vissa krav. Så är det alltid; ingen affär sker utan att någon tvingas till vissa eftergifter. Vi kan här säga att ni efter några veckor kommer överens och där det stora företaget köper upp det mindre – hur har ni då lyckats och vem “vann” egentligen?

Ja, här handlar det om två stycken vinnare – du har lyckats förvärva ett företag för mindre pengar än vad som ni satt upp som budget och samtidigt så har den andra juristen även han fått igenom sina krav. Ofta slutar det också så – två stycken nöja kunder, två nöjda jurister och ett bra humör i alla avseenden. Det fina inom affärsjuridik är att man ofta får ta hand om spännande klienter, man får se konkreta resultat och man får uppdrag som gör att inga dagar blir den andra lik. Affärsjuridik är spännande!

Köp begagnade kontorsmöbler i Stockholm

Att Stockholm är den stad i Sverige där man ser att flest företag är verksamma är en sanning som öppnar många fördelar för de som driver – eller funderar på att starta ett eget – sådant just där. I och med att det finns så många företag av varierande slag i Stockholm så innebär detta nämligen också att många kontorsflyttar sker – på grund av både expandering och på grund av avveckling; det finns således goda möjligheter att sko sig själv och sitt företag tack vare detta. Vad menar vi med detta?

Jo, i och med att dessa kontorsflyttar görs till både större- och mindre lokaler så kan man i Stockholm passa på att köpa exempelvis begagnade kontorsmöbler av de flyttande företagen – till ett billigt pris.

Som ett exempel på detta kan vi säga att du själv driver ett företag inom telemarketing – ett företag som går väldigt bra och där du börjat snegla mot att byta till större lokaler i Stockholm. Detta skulle dock innebära en kostnad; både i form av att lokalen du valt ut är dyrare än din nuvarande samt att du även kommer att behöva inreda denna. I andra delen av Stockholm finns det dock ett företag som jobbar inom samma bransch som du men som tvärtemot ditt företag inte alls är speciellt lönsamt; och detta företag står alltså inför att avveckla delar av verksamheten och flytta till mindre lokaler. Denna firma inom telemarketing i Stockholm är alltså den du ska vända dig till för att köpa deras begagnade kontorsmöbler och det är också så många jobbar i Stockholm. Man kan förstås även kontakta ett företag som arbetar med att sälja begagnat.

Man ser över vilka företag som går lite sämre i Stockholm och som ska flytta och därefter köper man – vid behov – exempelvis begagnade kontorsmöbler eller annan inredning av detta företag för en billig summa. Ytterligare en fördel gällande begagnade kontorsmöbler och tillgången på sådana i Stockholm handlar om det faktum att Stockholm är en trendig stad. Med detta menar vi att man – på ett annat sätt än i övriga Sverige – är medvetna om- och anpassar sig efter säsongens trender gällande inredning och att man därför kan få tag på fina – nästan nya! – begagnade kontorsmöbler av den anledningen i Stockholm.

Hitta begagnade kontorsmöbler i Stockholm

Det här kan man tycka vara märkligt; att företag i Stockholm byter kontorsmöbler efter bara något år bara för att hänga med i svängarna – så ser dock läget ut och det är en klar fördel för de företag som inte är lika kräsna utan kan nöja sig med begagnade kontorsmöbler snarare än nya och dyrare sådana.

Detsamma gäller alltså även övrig inredning som rör företag i Stockholm och inte bara begagnade kontorsmöbler; här kan det röra sig om soffor, snygga bord eller vitvaror – att Stockholm är en trendig stad kan man som företagare dra stor nytta av.

Att hitta dessa begagnade kontorsmöbler i Stockholm är dock svårare och här får man helt enkelt hålla både ögon- och öron öppna och gärna då försöka lägga märke till företag inom samma bransch som går lite sämre för tillfället.

Vad händer med arvet om jag eller min partner dör?

Är du gift med någon som har barn sedan ett tidigare förhållande och känner dig orolig för vad som händer med arvet när en av er dör? Då det blir allt vanligare att man gifter sig med någon som redan har barn från ett tidigare äktenskap eller annat förhållande uppstår det ofta frågor kring hur det fungerar med arvet när en av parterna i det nya förhållandet dör.

Svensk arvsrätt är benhård när det gäller vad barn har rätt att ärva efter sina föräldrar och det är inget man kan testamentera bort. Ärvdabalken, som är den lag som reglerar arvsrätten, säger att särkullbarn – det vill säga barn från ett tidigare förhållande – har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern dör. Barn inom äktenskapet får däremot vänta med att få ut sina arvslotter till att båda föräldrarna har avlidit.

Man kan delvis inskränka arvsrätten genom ett testamente, men bröstarvingar (dit räknas barnen) har alltid rätt att få ut sin laglott, vilken är hälften av arvslotten. Om man upprättar ett testamente bör man tänka på vissa formaliteter för att vara helt säker på att det är giltigt. Det finns bland annat inskränkningar gällande vem som får agera vittne. Till exempel så får inte nära släktingar till den som är testator – alltså förmånstagaren av arvet – stå som vittnen.

Som nära släktingar räknas exempelvis föräldrar, barn, mor- eller farföräldrar, barnbarn, syskon, svär- eller styvföräldrar och styvbarn. Det är ett mycket bättre alternativ att ta hjälp av vänner till er båda eller helst av allt en juristfirma där juristerna utser passande representanter som inte står i en personlig beroendeställning till någon av er.

Förvaring av testamentet bör också ske väl uttänkt. Många begravnings- och juristfirmor erbjuder förvaring av testamenten i sina arkiv. Man kan också slå samman testamentet med dokument gällande hur man vill att ens framtida begravning skall utformas och sedan informera resten av släkten om detta så att de vet vart de ska vända sig när man avlider.

Det kan kanske låta hårt att tänka på sin egen begravning redan när man är i livet, men det besparar de efterlevande många frågetecken och kan ge din partner ett bättre skydd så att du vet att personen får rätt till det ni har kommit överens om och att personen kan leva vidare så som ni har tänkt.

Men vad gör man då med den del av arvet som barnen ändå har rätt till? Om ni till exempel äger en värdefull fastighet kan barnens laglott uppgå till relativt stora summor som din partner inte har råd att betala för att köpa ut dem.

För att då försäkra sig om att ens partner får tillräcklig säkerhet för att kunna behålla den gemensamma bostaden och liknande ägodelar bör man skaffa sig en försäkring som täcker för detta. En livförsäkring där den andra partnern står som förmånstagare löser detta problem. Försäkringar med en specifikt angiven förmånstagare täcks nämligen inte av arvsrätten utan där har förmånstagaren fri förfoganderätt.

Här kan du läsa mer om arvsrätt.

Ta hjälp med din städning i Stockholm

Att Stockholm är Sveriges största stad syns både gällande avstånd och gällande befolkningsmängd. Om vi här fokuserar på det förstnämnda – avstånden – så kan detta påverka de personer som bor i Stockholm på olika sätt och det vi främst tänker på här är att det kan vara svårt att hinna med saker som måste skötas. Om man exempelvis bor i Nacka utanför Stockholm men arbetar i Kista så innebär detta nämligen ett dagligt pendlande på ungefär två timmar – oavsett om man åker kommunalt eller bil. Dessa två timmar kommer att gå ut över vardagslivet och det är främst något som drabbar sitt eget hem.

Det blir – helt enkelt – svårt att sköta om detaljer som har med hemmet att göra och här menar vi om de rent hushållsnära sysslor som måste tas om hand. Städning, tvättning, mindre renoveringar – allt blir lite tuffare för en person att genomföra och det är alltså avstånden och tiden som är de stora anledningarna till detta. Det är också därför som rut-avdraget kom som ett välkommet avdrag i just Stockholm och också därför som denna skattereduktion används mest frekvent just där. Genom att använda sig av rut-avdraget kunde plötsligt den person i Stockholm som tidigare haft problem att hinna med sin städning istället anlita ett företag för detta ändamål och genom detta skaffa sig ett drägligare liv.

Man får här säga att rut-avdraget är väldigt nödvändigt för en privatperson i Stockholm och det är också därför som många ser med stor oro på framtiden då det ryktas att denna tjänst ska halveras eller helt tas bort. Något som skulle innebära en försämrad livskvalitet för de personer i Stockholm som i dagsläget använder sig av detta skatteavdrag exempelvis vid städning av sitt eget hus. Många pekar här på att rut-avdraget de facto hjälper till med att öka klyftorna i samhället och att det bidrar till en slags återgång till pig-samhället men detta är alltså ingenting som vi skriver under på gällande situationen i Stockholm.

Det handlar om att kunna skaffa sig en bättre livskvalitet och skapa mindre stress i sitt liv och inte om att utnyttja de personer som utför städning i sitt hem i Stockholm. Tvärtom; talar man om rut-avdraget så ska man även se till att väga in de positiva aspekterna som detta fört med sig i Stockholm – nämligen chans till sysselsättning.

Rut-avdraget skapar jobb i Stockholm

Det är nämligen så att denna tjänst även fört med sig att fler – främst yngre människor – fått en chans att komma in på arbetsmarknaden. En markknad som i Stockholm varit betydligt tuffare att få in en fot i just i Stockholm än vad det varit i övriga Sverige. Tack vare rut-avdraget så har fler företag kunnat starta och dessutom expanderat i takt med att fler personer i Stockholm upptäckt fördelarna med att leja ut sin städning externt.

Man kan direkt dra en klar parallell till en annan skattereduktion som många anser som nödvändigare och som går under benämningen rot-avdraget. Skillnaden mellan rut- och rot-avdraget är att det sistnämnda gäller byggnadstjänster och att många pekar på att detta är något som behövs då alla personer inte har den naturliga fallenheten för att exempelvis genomföra en renovering men att alla faktiskt kan städa. Tankegången är enkel att förstå också, men det vi menar här är att man ignorerar det faktum att Stockholm är en stor stad och att det där kan vara svårt att hitta tid att avsätta för hushållsnära tjänster. man måste på ett sätt här alltså skilja på äpplen och päron – det är ju klart att även privatpersoner i Stockholm kan städa; knäckfrågan är bara att de inte hinner göra detta på samma sätt som en person i en mindre stad kan göra. Detta i kombination med att rut-avdraget skapat massor av nya arbetstillfällen i Stockholm är goda argument till varför det måste behållas i sin nuvarande form och vare sig halveras eller helt försvinna. Man pratat ofta om ett livspussel och för många personer i Stockholm så är just rut-avdraget den sista lilla biten som får detta pussel att bli komplett.

Detta måste man ta hänsyn till; man kan inte bara peka på nackdelarna eller se allting i svart- eller vitt. Kan extern hjälp med städning i Stockholm leda till att en person i Nacka kan hinna med att umgås med sin familj, skjutsa sina barn till träningar- eller hobbys, själv hinna med sina egna intressen och få en normalare tillvaro så är detta en självklarhet.

Som vi sa ovan; som boende i Stockholm så har man helt enkelt inte lika mycket tid att avsätta till sitt eget hem som man har som boende i en mindre stad. Om man sedan pekar på orättvisor med rut-avdraget så måste man istället komma på en lösning som även kan hjälpa de personer som inte bor i Stockholm och börja där. Att helt ta bort det är helt enkelt ingen lösning.

Utvecklande ledarskap

Det finns många sätt på vilka man kan styra en organisation och inom Sverige har ett utvecklande ledarskap varit i fokus. Vad det rör sig om är att frångå det man tidigare haft som fokus för sitt arbete och jobba med utveckling hos medarbetarna istället för att studera varje detalj av arbetets gång. I mångt och mycket kan man se det som att ledaren släpper rodret och låter medarbetarna ta vid, men detta är en förutfattad mening som inte riktigt beskriver fenomen som UL.

Vad är utvecklande ledarskap?

Om man skall titta på olika typer av ledarskap, kan man snabbt fastställa att den äldre versionen handlade om kontroll och makt. Den som var i ledning dikterade villkor och befann sig på en annan nivå. Ett utvecklande ledarskap innebär inte att man gör några större skillnader i praktiken, men att man har ett förhållningssätt där medarbetare tillåts växa och få komma med invändningar och synpunkter på tillvaron. Ofta kan man lära sig en hel del av de som har en annan kompetens, och att förbise vad medarbetarna har med sig innebär att man går miste om en hel del potential som annars skulle ha varit påtaglig.

När man jobbar i ledningsposition är det viktigt att man ser till ansvaret om att förbättra möjligheterna för bolaget på sikt. Genom att jobba med hot och pressa sina kollegor, kan man tappa flera i personalen. Det innebär att man får en personalruljangs som blir dyr och som gör att arbetet kommer att gå sämre vilket ger lägre vinst och svårare tillvaro. Kanske har man en hel del att vinna på att verkligen ta tillvara på de intressen som finns hos medarbetarna.

Flera utbildningar finns för den som vill bli en bättre chef och som värnar om en långsiktig och stabil verksamhet där kollegorna stannar kvar och växer.

Köp flytbryggor till sommarstugan

Att vara ägare till en sommarstuga innebär att man har en självklar plats att spendera sin lediga tid på och detta främst då under sin semester då man står inför minst fyra veckors själslig rekreation. Ofta ligger också en sommarstuga nära vatten och för att även de minsta medlemmarna i familj ska bli nöjda med ledigheten så gäller det att man – som förälder – ser till att den badplats man har är i gott skick.

Det här för att barn och vatten får räknas in i samma kategori som ler- och långhalm och att en sommarstuga med närhet till vatten – men där man inte kan bada – lätt leder till tristess för barnen i fråga. Det vi menar här är att man måste se till att barnen har rätt förutsättningar för att kunna bara och leka i vattnet och att det finns enkla – och billiga! – sätt att ordna detta som förälder.

Ett av de bästa alternativen heter flytbryggor och detta är något som glädjande nog också fler föräldrar börjat upptäcka. Vad är då flytbryggor och hur fungerar dessa rent praktiskt? Jo, här kan man säga att de flesta nog någon gång har sett flytbryggor och säkerligen också stått- eller hoppat från en sådan; utan att veta om det.

Flytbryggor är nämligen de stora trädäck som man ligger i vattnet och som finns i varierande storlekar; det år sådana som man bara lägger ut i vattnet och som hålls på plats med hjälp av en enklare förtöjning. Man binder således fast flytbryggor och därefter håller de sig flytande genom en smart anordning av antingen frigolit eller större, tomma dunkar som vilar under.

Flytbryggor är en god investering

Allt detta förklarar också varför just flytbryggor är populära – de är nämligen lätta att sköta, billiga att köpa och går dessutom att få i varierande storlekar som man anpassar efter sin egen badplats. Finns det då några ytterligare fördelar med flytbryggor? Ja, här kan man direkt peka på- och återvända till de yngsta i familjen; nämligen barnen.

På flytbryggor – ovanpå däck här alltså – så kan man nämligen fästa både trampoliner, sittplatser och stegar – något som gör leken roligare för barnen och säkrare för dig som förälder. Det vi menar med detta är att du som förälder kan slå dig ner på en av sittplatserna medan ditt barn badar och kan således på ett bättre se följa så att inga olyckor inträffar.

Flytbryggor är – tack vare allt detta – en god investering för familjer som äger en sommarstuga med närhet till vatten och något som gör semestern roligare för samtliga medlemmar. Om vi jämför med att exempelvis köpa en båt så kommer en investering i flytbryggor alltid att vara mer prisvärd och här ser vi både till pris och till skötseln.

Köper du en båt så kommer du att tvingas jobba hårt för att hålla denna i gott skick, du kommer att tvingas ta upp den över vintern och du kommer att tvingas hitta lämplig förvaring för denna; flytbryggor drar du upp ur vattnet, täcker med en presenning och väntar i lugn och ro in nästa semester.

Powered by WordPress